مدیر IT و رابط بخش دانشگاهی

مخترع سید علیرضا میرحبیبی، مدیر IT و رابط بخش دانشگاهی شرکت صنعتی البرز کیسه، تولید کننده انواع کیسه لمینت و گونی های شیشه ای و پلاستیکی با ارسال مویرگی به سراسر کشور.

مخترع سید علیرضا میرحبیبی، مدیر IT و رابط بخش دانشگاهی شرکت صنعتی البرز کیسه، تولید کننده انواع کیسه لمینت و گونی های شیشه ای و پلاستیکی با ارسال مویرگی به سراسر کشور.